Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng duyên hải miền Trung với 130km đường bờ biển, luôn đối diện với các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra sự cố tràn dầu do các hoạt động hàng hải, lưu chứa xăng dầu và đặc biệt là các hoạt động từ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ý thức được các mối nguy hiểm tiềm ẩn về sự cố tràn dầu, ngày 28 tháng 05 năm 2013 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công văn số 880/STNMT đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) hỗ trợ tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (KHƯPSCTD) và Bản đồ nhạy cảm môi trường (BĐNCMT). Trên cơ sở đó, ngày 02 tháng 07 năm 2013, PVN đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) thực hiện Đề tài “Xây dựng KHƯPSCTD và BĐNCMT cho tỉnh Quảng Ngãi”.

Ngày 30/10/2015, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) – Viện Dầu khí Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Chương trình “Chuyển giao Sản phẩm nghiên cứu khoa học: Bản đồ nhạy cảm môi trường và Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi”.

 

Tham dự hội nghị có các đại diện của các Sở, Ban, Ngành liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Phát thanh truyền hình, Đài Thông tin duyên hải và phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện và thành phố ven biển.

 

Untitled

Quang cảnh Hội nghị

Tiến sỹ Hoàng Nguyên – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) và ông Nguyễn Quốc Tân – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghi thức ký kết và chuyển giao sản phẩm “Bản đồ nhạy cảm môi trường và Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi”. Sản phẩm đã được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm và Cứu nạn phê duyệt theo Quyết định phê duyệt số 304/QĐ-UB ngày 31/8/2015.

 Untitled1

Lễ ký kết bàn giao sản phẩm Đề tài

Sau phần nghi thức chuyển giao, Ths. Trần Phi Hùng – CPSE đã tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài và phương hướng triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (ƯPSCTD) của tỉnh. Bên cạnh việc trình bày kết quả đề tài, TS. Nguyễn Đức Huỳnh và Ths. Lê Thị Ngọc Mai – CPSE đã trình bày các chuyên đề đào tạo cung cấp các kiến thức cần thiết về hoạt động ứng phó tràn dầu cho các thành viên có liên quan trong bộ máy ƯPSCTD của tỉnh.

 

Cũng trong hội nghị, các chuyên gia của CPSE đã giải đáp khá nhiều khúc mắc của các Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp có liên quan trong việc tổ chức triển khai ƯPSCTD, xây dựng kế hoạch ƯPSCTD cho các cơ sở, các kỹ thuật làm sạch đường bờ tại địa phương, phương pháp xác định thiệt hại kinh tế… do SCTD.

 

Kết thúc hội nghị, đại diện Sở TNMT Quảng Ngãi, ông Nguyễn Quốc Tân đã cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí đã hỗ trợ kinh phí và phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch ƯPSCTD có tính khoa học cao và phù hợp với thực tế của địa phương. Ông Nguyễn Quốc Tân cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí để giúp tỉnh triển khai kế hoạch ƯPSCTD trong thời gian sắp tới.

Trong những năm gần đây, PVN đã giao CPSE – VPI thực hiện xây dựng KHƯPSCTD và BĐNCMT cho nhiều tỉnh ven biển, nhằm thiết thực hỗ trợ các địa phương này trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. Đây là một trong những hành động thể hiện trách nhiệm rất cao của PVN đối với cộng đồng.

Untitled2

                                Ts. Nguyển Đức Huỳnh – Chuyên gia  của CPSE trình bày                                         chuyên đề đào tạo tại hội nghị

Untitled3

                                     Ths. Lê Thị Ngọc Mai – Chuyên gia  của CPSE trình bày                                       chuyên đề đào tạo tại hội nghị