Ngày 13/11/2017, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tham gia phần thi trắc nghiệm online về “Công tác tuyên giáo, nữ công và chính sách pháp luật đối với lao động nữ”. Trong phần thi cuối cùng của Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động công đoàn” năm 2017, Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam đã đạt giải Đặc biệt (tập thể) và có 3 cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan trao tặng giải Nhất phần thi “Chính sách và pháp luật” cho Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã vận động, kêu gọi đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động công đoàn” năm 2017. Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam đã xuất sắc đạt các giải thưởng cao trong cả 3 phần thi: Chính sách và pháp luật (giải Nhất); Công tác tổ chức và đại hội công đoàn các cấp (giải Đặc biệt); Công tác tuyên giáo, nữ công và chính sách pháp luật đối với lao động nữ (giải Đặc biệt). Kết quả này đã tiếp nối thành tích Công đoàn Cơ sở Viện Dầu khí Việt Nam đạt được tại Cuộc thi “Hành trình Petrovietnam” năm 2016 (giải Ba vòng thi online, giải Nhất chung cuộc), khẳng định “Trí tuệ Dầu khí Việt Nam”, sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể người lao động VPI.

TT Nội dung Giải thưởng
1  Chính sách và pháp luật  –  Tập thể: Giải Nhất
2  Công tác tổ chức và đại hội công   đoàn các cấp  –  Tập thể: Giải Đặc biệt –  Cá nhân: 1 giải Nhì (Lê Vũ Quân), 2 giải Ba (Lê Anh Tuấn, Dương Hùng Sơn)
3  Công tác tuyên giáo, nữ công và   chính sách pháp luật đối với lao   động nữ  –  Tập thể: Giải Đặc biệt –  Cá nhân: 1 giải Nhất (Trần Nguyên Long), 1 giải Nhì (Lê Quốc Trung), 1 giải Ba (Lê Anh Tuấn)

Cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động công đoàn” năm 2017 được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm online nhằm giúp đoàn viên công đoàn và người lao động nắm bắt, hiểu rõ các hoạt động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền chế độ chính sách, pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nâng cao hiểu biết về vấn đề bình đẳng giới, công tác an toàn vệ sinh lao động, vận động người lao động sống và làm việc theo pháp luật. Đồng thời, Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về quan điểm, chủ trương, định hướng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, xây dựng Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Tin: Công đoàn VPI