Ngày 14/6 hàng năm là Ngày Hiến máu thế giới, là ngày mà cả thế giới cùng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về sự cần thiết của máu và chế phẩm của máu. Nhằm tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên hiểu ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và hưởng ứng phong trào “Hiến máu nhân đạo” do Công ty Intel Products Việt Nam đăng ký với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức, Công đoàn Viện Dầu khí Việt Nam (khu vực phía Nam) đã kêu gọi toàn thể Người lao động tham gia nhằm thể hiện và phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng cộng đồng, đề cao nghĩa cử cao đẹp.

Sáng ngày 11/06/2018 tại tòa nhà GPB Công ty Intel Products Việt Nam, cùng với nhân viên của các công ty trong Khu công nghệ cao TP. HCM, nhân viên của Viện Dầu khí Việt Nam (khu vực phía Nam) đã đến tham dự buổi Hiến máu nhân đạo, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu đào để giúp đỡ nhiều bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo. Những người hiến máu đều nhận được Bằng Chứng nhận để sử dụng như một thành viên của phong trào Hiến máu cả nước.

Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam xin thay mặt Ban tổ chức Ngày hội gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, người lao động  đã nhiệt tình tham gia và động viên phong trào xã hội của tuổi trẻ, vì cộng đồng khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP”