“CPSE cam kết thực hiện các Chính sách về bảo vệ sức khỏe người lao động thông qua xây dựng và triển khai các chương trình quản lý sức khỏe phù hợp cho từng nhóm đối tượng lao động, tổ chức khám bệnh định kỳ, thực hiện quan trắc môi trường lao động, đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cùng các chế độ phúc lợi thích đáng cho người lao động”.

Hoạt động chính

  • Thực hiện đo kiểm môi trường lao động và đề xuất các biện pháp kiểm soát mối nguy ảnh hưởng an toàn và sức khỏe người lao động
  • Thực hiện các phân tích về công thái học trong lao động
  • Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an toàn vệ sinh lao động cho cơ sở lao động
  • Thực hiện phân tích và đánh giá rủi ro sức khỏe (HRA)
  • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động sức khỏe (HIA) và thực hiện các chương trình tham vấn cộng đồng (SO)
  • Thực hiện các nghiên cứu khoa học về sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe cộng đồng

Năng lực & kinh nghiệm

Sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và y tế cộng đồng, CPSE ngày càng khẳng định vị thế của một tổ chức tư vấn độc lập uy tín, giàu kinh nghiệm.  Cùng với thế mạnh về năng lực nghiên cứu khoa học và hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ trong ngành dầu khí, chúng tôi đã và đang phát huy khả năng triển khai hiệu quả các chương trình nghiên cứu chuyên sâu và có quy mô mở rộng.

Định hướng phát triển

Song song tăng cường công tác nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu về Sức khỏe nghề nghiệp, CPSE  sẽ chú trọng gắn kết với các yếu tố tích hợp Sức khỏe – Môi trường – Xã hội, là định hướng chung trong phát triển lĩnh vực Sức khỏe cộng. Theo đó, CPSE tập trung vào các chương trình nghiên cứu liên ngành, hợp tác, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy việc thi hành trách nhiệm xã hội đối với các tổ chức dầu khí, góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành.