Ngày 24/11/2015, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phùng Đình Liểu và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Phạm Thạch Anh. Lễ kết nạp và trao quyết định đảng viên chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng trình tự, thủ tục được quy định.

 Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ Trung tâm và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng Phùng Đình Liểu đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Hoàng Nguyên – Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Buổi lễ kết nạp đã diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới một cách trang trọng và đầy ý nghĩa. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh đã đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Phùng Đình Liểu và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Phạm Thạch Anh. Trong không khí trang trọng, Đảng viên mới Phùng Đình Liểu tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu Cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người Đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Nguyên đã giao nhiệm vụ và căn dặn đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng, đồng thời đã phát biểu dặn dò toàn Chi bộ về nhiệm vụ của người đảng viên trong tình hình hiện nay; toàn Chi bộ cần đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong Chi bộ để góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển của Trung tâm trong giai đoạn mới. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

                                   1    2

            Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh trao Quyết định cho đảng viên mới Phùng Đình Liểu và Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Phạm Thạch Anh.

                          3     

Đ/c Bùi Hồng Diễm thay mặt Chi ủy  An toàn Môi trường tặng hoa cho đảng viên mới Phùng Đình Liểu và đảng viên chính thức cho đ/c Phạm Thạch Anh.