GIỚI THIỆU CPSE

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) được Tổng công ty Dầu khí – nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) quyết định thành lập năm 1993. Từ năm 2007, Trung tâm là một đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).

Qua hơn 20 năm hoạt động với những nỗ lực phát triển không ngừng và sự hợp tác hiệu quả với các tổ chức, công ty tư vấn uy tín trên thế giới, CPSE đã trở thành đơn vị hàng đầu ở Việt Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là hoạt động dầu khí.

Cam kết đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, CPSE là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học đầu tiên ở Việt Nam xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, được tổ chức AFAQ – ASCERT International chứng nhận từ năm 1999 và duy trì hiệu quả đến nay. Hệ thống các phòng thử nghiệm của CPSE được cấp chứng chỉ VILAS (ISO/IEC 17025). CPSE cũng là đơn vị đầu tiên được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm định năng lực và cấp chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

CPSE đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra những bước tiến mới hướng đến mục tiêu chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Phát triển bền vững, bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường.

Các cột mốc phát triển của CPSE

Timeline

Tháng Một 15

TỪ 2016: NÂNG CAO TẦM CHẤT LƯỢNG

Nâng cao năng lực đánh giá định lượng rủi ro theo phương pháp động lực học lưu chất (CFD) thông qua bộ phần mềm FLACS (GEXCON);

Nâng cao kỹ thuật quan trắc môi trường các vùng biển xa bờ (mỏ Cá Rồng Đỏ, Cá Kiếm Nâu, Cá Kiếm Đen, Cobia);

Nâng cao năng lực quan trắc môi trường thông qua quan sát môi trường sống đáy biển và đánh giá đa dạng sinh học (Cá Rồng Đỏ, Cá Kiếm Nâu, Cá Kiếm Đen, Cá Voi Xanh);

Nâng cao năng lực nghiên cứu sâu về quản lý an toàn vệ sinh lao động qua khảo sát đánh giá sức khỏe và bệnh nghề nghiệp trong ngành dầu khí;

Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu ATSKMT (dự án xây dựng hệ thống WebGIS truy xuất dữ liệu môi trường, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường biển tại các khu vực có hoạt động dầu khí trên biển Việt Nam, các dự án xây dựng Atlas điện tử động vật đáy, dự án hoàn thiện cơ sở dữ liệu nhận dạng nguồn gốc dầu, v.v).

Tháng Mười 30

2011-2015: MỞ RỘNG VÀ TĂNG TỐC

Mở rộng dịch vụ tư vấn xây dựng trọn gói bộ tài liệu an toàn cho các công ty dầu khí (gồm báo cáo đánh giả định lượng rủi ro, chương trình quản lý an toàn và kế hoạch ứng cứu khổn cấp); Talisman, TLJOC, HLHV JOC, Exxon Mobil, JVPC, PV Gas, BSR, PVFCCo. (2011-2014);

Mở rộng dịch vụ quan trắc môi trường nước biển sâu: Dự án quan trắc môi trường mỏ Cá Rồng Đỏ (2014);

Mở rộng dịch vụ tư vốn xây dựng kế hoạch, biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất cho các công ty dầu khí: JVPC, CLJOC, HLHV JOC, Premier Oil, PVEP - POC(2014);

Mở rộng lĩnh vực nghiên cứu phát triển các chế phẩm, vật liệu mới sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường: Chế phẩm sinh học xử lý dầu ô nhiễm, chất phân tán dầu, nguyên liệu vi tảo để sản xuất blodiesel (2010-2014).

Mở rộng dịch vụ đánh giá tác động sức khỏe (dự án thực hiện cho Repsol Việt Nam).

Tháng Chín 29

2001-2010: PHÁT TRIỂN

Phát triển dự án hợp tác với chính phủ Na Uy: "Trợ giúp phát triển hệ thống quản lý an toàn và môi trường lao động và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam” (giai đoạn 2&3:2001-2011);

Phát triển các dự án hợp tác với Nhật (SEC, MOECO, ICEP); Thiết lập hệ thống quản lý môi trường biển nhằm bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa công nghiệp dầu khí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam (2000-2005);

Phát triển các nghiên cứu đánh giá đặc tính sinh thái đầu tiên tại Việt Nam, ứng dụng trong việc lực chọn và cấp phép sử dụng các dung dịch khoan, hóa phẩm dầu khí thân thiện với môi trường cho các công ty dầu khí (2000-2014);

Phát triển dịch vụ xử lý chất thải cho hoạt động khoan trên bờ đầu tiên của Việt Nam: Chiến dịch khoan thăm dò tại Thái Bình (2004);

Phát triển dịch vụ kiểm định không phá hủy (NDD cho các công trình tuyến ống dẫn khí, giàn khoan, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và tổng kho xăng dầu tại Việt Nam (2006-2011);

Phát triển dịch vụ tư vốn lộp báo cáo đánh giá tác động môi trường tự nhiên - xã hội đầu tiên tại Việt Nam theo các tiêu chuổn quốc tế EP và IFC: báo cáo ESIA cho khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (2008-2010);

Phát triển dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn cho PVGas (2001), Vietsovpetro (2002);

Phát triển kỹ thuật lập bản đồ nhạy cảm môi trường phục vụ công tác ứng phó tràn dầu tại Việt Nam, triển khai tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và biên giới Campuchia (2000-2010).

Tháng Chín 29

1993-2000: HÌNH THÀNH

Dự án quan trắc môi trường đầu tiên thực hiện cho khu vực hoạt động dầu khí ngoài khơi tại Việt Nam: mỏ Đại Hùng (1993); Báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho những dự án dầu khí đầu tiên tại Việt Nam: mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Lan Tôy, Rạng Đông, Ruby (1993-1995), đường ống dẫn khí từ mỏ Bạch Hổ đến Dinh Cố (1995); Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam: Dung Quất (1997); Dự án hợp tác quốc tế đầu tiên với chính phủ Nauy: "Trợ giúp phát triển quản lý an toàn, môi trường lao động và kiểm soát ô nhiễm môi trường trong ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam” (giai đoạn 1: 1997-2003); Βάο cáo đánh giá định lượng rủi ro đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cho giàn MSP5 của VSP (2000).

Ban giám đốc

Sơ đồ tổ chức

Chính sách chất lượng

Chất lượng là yếu tố hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí trong công tác nghiên cứu khoa học và cung cấp sản phẩm dịch vụ khoa học công nghệ.

Lãnh đạo Trung tâm cam kết thực hiện:

• Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định.
• Phát triển các dịch vụ khoa học công nghệ mới.
• Bảo mật thông tin nội bộ và khách hàng.
• Chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ cao.
• Đổi mới công nghệ, đầu tư và nâng cấp trang thiết bị.
• Nâng cao kỹ thuật phân tích thử nghiệm.
• Tạo môi trường làm việc gắn kết và chuyên nghiệp.
• Áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025:2005.

Toàn thể CBCNV Trung tâm có trách nhiệm áp dụng các thủ tục trong hệ thống tài liệu chất lượng vào công việc của mình, góp phần vào việc thực hiện tốt chính sách chất lượng. Giám đốc Trung tâm cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để chính sách này thành hiện thực.

Giám đốc Trung tâm
TS. HOÀNG NGUYÊN

TẢI BROCHURE XEM CHI TIẾT VỀ TRUNG TÂM CPSE

Tải Brochure