Loading...
Recruitment2018-05-14T08:26:53+00:00

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI CPSE

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí (CPSE) được Tổng công ty Dầu khí – nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam (PVN) quyết định thành lập năm 1993. Từ năm 2007, Trung tâm là một đơn vị nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (VPI).

Qua hơn 20 năm hoạt động với những nỗ lực phát triển CPSE đã trờ thành trung tâm hàng đầu ở Việt Nam chuyên nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là hoạt động dầu khí. Để làm được như vậy, CPSE luôn đặt yếu tố phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ cốt lõi.

Khách hàng là yếu tố trọng tâm của bất kì dự án nào

CPSE trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt công tác nghiên cứu an toàn và môi trường

CPSE luôn tôn trọng những giá trị mà mọi người đã đóng góp

CPSE là nơi hội tụ nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn môi trường dầu khí. Làm việc tại CPSE, bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều chuyên gia và có cơ hội được trao dồi và nâng cao trình độ chuyên môn