Thực hiện nội dung Công văn số 424-CV/ĐU ngày 07/02/2017 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và Kế hoạch số 363-KH/ĐU ngày 09/5/2017 của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, được sự chấp thuận của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam, chiều ngày 20/7/2017 tại Phòng họp của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí, Chi bộ Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội đã và nhất trí với các đánh giá về tình hình hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, đồng thời nhất trí với các giải pháp về khoa học công nghệ, về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và về quản lý nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2020: Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc phối hợp chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao khi Viện chính thức hoạt động theo Nghị định 54; Duy trì tốt các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý các phòng thí nghiệm theo ISO 17025:2005, tăng dần các chỉ tiêu phân tích được quản lý theo ISO 17025:2005, mỗi năm dự kiến 3-5 chỉ tiêu; Tiếp tục duy trì giấy phép hoạt động quan trắc môi trường, mở rộng tăng thêm ít nhất 10% số lượng các chỉ tiêu phân tích được chứng nhận theo giấy phép quan trắc môi trường; Thực hiện nhiệm vụ hàng năm được Viện đánh giá trên 100 điểm; Phát triển đảng viên mới hàng năm từ 3% đến 5% so với số lượng quần chúng chưa phải Đảng viên; v.v…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2017

Đồng chí Hoàng Nguyên – Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm của Tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017

Đại hội cũng đã nghe và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Anh Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ cũng như đánh giá cao các báo cáo đã phản ánh chuẩn xác tình hình của Chi bộ Trung tâm. Đồng thời, đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề trong nhiệm kỳ tới: Đẩy mạnh việc tổng hợp kiến thức, quy trình, tri thức và kinh nghiệm công tác thành văn bản để hoạt động hiệu quả hơn; Thay đổi nhận thức, định hướng CPSE thành Công ty hoạt động trong lĩnh vực KHCN. Cần hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định để đáp ứng Nghị định 54, tăng cường cạnh tranh, giảm bớt khâu trung gian, người làm trực tiếp được trả lương thưởng xứng đáng, tránh cào bằng, gắn lợi ích của người lao động với Công ty; Cần phân công công tác cụ thể cho từng Đảng viên, tổ chức sinh hoạt có chuyên đề thiết thực với quần chúng; Mở rộng phạm vi hoạt động trong nước và nước ngoài, có sản phẩm đặc thù, bài báo khoa học, phát minh sáng chế có thể thương mại hóa.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo trong Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2020 một cách nghiêm túc, dân chủ và theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu cử của Chi bộ như sau:

– Cấp ủy chi bộ gồm 05 đ/c: đ/c Bùi Hồng Diễm, đ/c Hoàng Thái Lộc, đ/c Hoàng Nguyên, đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh.

– Bí thư chi bộ: đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh

– Phó bí thư chi bộ: đ/c Hoàng Nguyên.

Sau gần 3 giờ đồng hồ làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội chi bộ Trung tâm An toàn Môi trường Dầu khí đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Ts. Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ CPSE nhiệm kỳ 2017-2020.

Một số hình ảnh khác:

Các đại biểu tham dự đại hội

Đại diện Tổ Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội

Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm và Đại diện BCH Công đoàn khóa 3 khai trương Phòng Thư giãn của Trung tâm, chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp.

Liên hoan chào mừng Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp

Tin bài: Chi bộ Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu khí.