19 04, 2018

CPSE bảo vệ thành công 02 đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch năm 2013

By |2018-04-19T08:50:58+00:00Tháng Tư 19th, 2018|Hoạt động nghiên cứu CPSE, test k2 1|

Ngày 13/01/2015, tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CPSE đã bảo vệ thành công 02 ĐT/NV cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2013. 1. Đề tài: Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Ngãi.   - [...]

5 01, 2018

Chiến dịch 5S và Sống xanh

By |2018-04-19T08:28:30+00:00Tháng Một 5th, 2018|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Xây dựng văn hóa công sở chính là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường sống. Bạn đã từng nghe đến mô hình 5S và Sống xanh bao giờ? Mô hình 5S là nền tảng [...]

30 10, 2014

CPSE bảo vệ thành công 02 đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch năm 2013

By |2018-04-19T09:41:44+00:00Tháng Mười 30th, 2014|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Chiều ngày 29/10/2014 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CPSE đã bảo vệ thành công 02 đề tài NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2013 lĩnh vực An toàn Sức khỏe Môi trường Đề tài 1: “Xây dựng hướng dẫn lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn [...]

3 10, 2014

Họp báo cáo về kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm Môi trường cho Tỉnh Quảng Ngãi.

By |2018-05-07T09:39:56+00:00Tháng Mười 3rd, 2014|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Ngày 21 tháng 08 năm 2014, tại phòng họp UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí đã có buổi trình bày báo cáo “Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường cho [...]

3 10, 2014

Kiểm tra xác nhận “Biện pháp ứng phó sự cố tràn hóa chất” của công ty JVPC

By |2018-04-17T03:58:45+00:00Tháng Mười 3rd, 2014|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Thực hiện nghị định 26/2011/NĐ-CP và thông tư số 20/2013/TT-BCT quy định về an toàn hóa chất, Công ty JVPC đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí xây dựng “Biện pháp ứng phó sự cố tràn hóa chất” cho [...]

26 06, 2014

CPSE bảo vệ thành công 02 đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch năm 2012

By |2018-04-19T09:03:34+00:00Tháng Sáu 26th, 2014|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Chiều ngày 25/6/2014 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, CPSE đã bảo vệ thành công 02 đề tài NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2012 lĩnh vực An toàn Sức khỏe Môi trường: 1.Đề tài: “Nghiên cứu pha chế chất phân tán dầu từ các chất hoạt động [...]

21 06, 2014

CPSE được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ Quan trắc Môi trường

By |2018-04-17T04:42:00+00:00Tháng Sáu 21st, 2014|Hoạt động nghiên cứu CPSE|

Trong khuôn khổ của Hội Nghị Quan Trắc Môi Trường Toàn Quốc lần thứ 5, sáng ngày 19/6/2014 tại khách sạn Pearl River, TP. Hải Phòng, Tổng Cục Môi Trường thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (TNMT) đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt [...]