19 06, 2018

Viện Dầu khí Việt Nam hưởng ứng ngày Hiến máu thế giới năm 2018

By |2018-06-19T02:54:32+00:00Tháng Sáu 19th, 2018|Hoạt động đoàn thể CPSE|

Ngày 14/6 hàng năm là Ngày Hiến máu thế giới, là ngày mà cả thế giới cùng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về sự cần thiết của máu và chế phẩm của máu. Nhằm tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên hiểu ý nghĩa [...]

3 08, 2017

Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn & Môi trưởng Dầu khí tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

By |2018-05-09T04:15:50+00:00Tháng Tám 3rd, 2017|Hoạt động đoàn thể CPSE|

Thực hiện nội dung Công văn số 424-CV/ĐU ngày 07/02/2017 của Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và Kế hoạch số 363-KH/ĐU ngày 09/5/2017 của Đảng ủy Viện Dầu [...]

1 12, 2015

Lễ kết nạp đảng viên mới

By |2018-05-09T04:18:22+00:00Tháng Mười Hai 1st, 2015|Hoạt động đoàn thể CPSE|

Ngày 24/11/2015, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phùng Đình Liểu và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Phạm Thạch [...]

4 02, 2015

Chi bộ Trung tâm An toàn Môi trường Dầu khí tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

By |2018-04-17T03:07:04+00:00Tháng Hai 4th, 2015|Hoạt động đoàn thể CPSE|

Thực hiện Kế hoạch số 1268-KH/ĐU ngày 21/11/2014 của Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam về tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí [...]